Menu

Du søgte ikke efter noget, skriv en tekst i søgefeltet.

SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION DENMARK A/S´ PERSONDATAPOLITIK

1. GENERELT

1.1 Hos Saint-Gobain Distribution Denmark A/S er privatlivets fred et alvorligt spørgsmål, og vi er forpligtet til at beskytte den.

1.2 I overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning ("GDPR") forklarer denne politik, hvornår, hvorfor og hvordan vi som virksomhed, reguleres af denne forordning:

• indsamling af persondata om enkeltpersoner;
• brug af denne information;
• videregivelse af denne type data til andre, når dette er nødvendigt og under visse forhold;
• overholde sikkerhed og fortrolighed hvad angår disse persondata.

2. ÆNDRINGER I POLITIKKEN

2.1 Denne politik kan udvikle sig med tiden, så kontrollér venligst datoen på denne side for at sikre dig, at du har den nyeste version.

2.2 Denne politik blev senest opdateret den 25. maj 2018.

3. HVEM VI ER

3.1 Saint-Gobain Distribution Denmark A/S er en del af Saint-Gobain-gruppen (herefter kaldt "SG-gruppen") som består af individuelle virksomheder til stede i 67 lande. Saint-Gobain Distribution Denmark A/S er en blandt SG-gruppens danske virksomheder.

3.2 Saint-Gobain Distribution Denmark A/S (herefter kaldet ”SGDD”) består af forskellige forretningsenheder repræsenteret ved bl.a. følgende brands: Brødrene Dahl, Optimera, Protræ, Zupply og Heradan. Når som helst der er tale om, at en af vore forretningsenheder/brands indsamler persondata, vil SGDD være den dataansvarlige for dine persondata, der beslutter hvorfor og hvordan dine persondata behandles.

3.3 Hvor denne politik henviser til "vi", "vor" eller "os" nedenfor, medmindre andet er nævnt, henviser dette til SGDD.

4. HVILKE PERSONDATA INDSAMLER VI, OG HVAD BRUGER VI OPLYSNINGERNE TIL?

4.1 Vi indsamler persondata på følgende måder:

4.1.1 Persondata, du giver til os: dette er information om dig, som du giver os frivilligt ved at indtaste information via:

• en af vore hjemmesider;
• vore mobile applikationer;
• sociale medieplatforme;
• korrespondance med os pr. telefon, e-mail eller andet.


Eksempel: det indbefatter information, der blev afgivet på tidspunktet for brug af vore hjemmesider, abonnement på de services, vi leverer via vore hjemmesider, afsendelse af materiale eller forespørgsel om yderligere services, administration af din konto online (herunder adgang til dokumentation og korrespondance med os pr. telefon, e-mail eller andet). Vi beder eventuelt også om information, når du indberetter et problem med vore hjemmesider. Hvis du gennemfører undersøgelser, der anmodes om til forskningsformål, indsamler vi ligeledes information under sådanne omstændigheder.

4.1.2 Persondata, vi indsamler om dig: Vi indsamler eventuelt følgende information automatisk.

• detaljer om transaktioner, du udfører via hjemmesiderne, og dine besøg på vo-re hjemmesider, herunder, men ikke begrænset til, trafikdata, positionsdata, weblogs og andre kommunikationsdata og de ressourcer, du har adgang til;
• teknisk information, automatisk indsamlet, herunder anonyme data indsamlet af hosting-serveren til statistiske formål, internetprotokol (IP)-adressen, der bruges til at forbinde din computer eller enhed til internettet, browsertype og -version, tidszoneindstilling, browser-plugin-typer og -versioner, operativsystem og -platform. Se venligst cookies for yderligere information;
• eventuelle persondata, du tillader kan deles, og som er en del af din offentlige profil eller tredjeparts sociale netværk.

4.1.3 Persondata, vi måtte modtage fra andre kilder: Vi indhenter visse personlige data om dig fra kilder uden for vor forretning, som kan omfatte SG-gruppens virksomheder eller andre tredjepartsvirksomheder. Dette vil typisk være oplysninger om navn på kontaktperson, dennes e-mail, kundenr. og brugerlogin.
Disse tredjeparts produktudbydere kan eventuelt dele din information med os, som vi i så fald vil bruge i overensstemmelse med denne politik.

4.2 Vi indsamler og behandler persondata til følgende formål:

4.2.1 Tekniske formål

• Vi behandler login-oplysninger (brugernavn og adgangskode), og IP-adresse for at muliggøre din brug af vores tjenester, herunder hjemmeside og apps, samt for at foretage logning. Behandlingshjemlen er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b., henholdsvis litra f. vedr. logning.


o Slettes efter 2 års inaktivitet.


• Vi behandler måden hvorpå du har anvendt vores hjemmeside og/eller apps, for at kunne optimere vores tjenester, herunder hjemmeside og apps samt til statistiske formål. Behandlingshjemlen er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.


o Slettes efter 2 års inaktivitet.


• Vi behandler oplysninger om købervirksomheden branche og interesseområder, såfremt de er oplyst, for at målrette vores kommunikation og tilpasse vores hjemmeside samt tjenester til dig. Behandlingshjemlen er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.


o Slettes efter 2 års inaktivitet.


• Vi behandler købervirksomhedens navn og cvr.nr., kontaktpersonens fornavn- og efternavn, e-mailadresse, jobfunktion, brugernavn og IP-adresse vedrørende fejl og problemer i vores apps og hjemmesider samt evt. mailkorrespondance herom, for at administrere, diagnosticere og udbedre problemer i vores apps og hjemmesider. Behandlingshjemlen er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.


o Slettes efter 2 års inaktivitet.


4.2.2 Opfyldelse af kontrakt
• Vi behandler købervirksomhedens navn og cvr.nr., adresse, kontaktpersonens navn, e-mailadresse og telefonnummer samt jobfunktion og købervirksomhe-dens kontonummer for at behandle dine forespørgsler og ordrer, samt for at levere produkter, tjenester, service og kundesupport, overholde bogføringsmæssige forpligtelser samt for at sende forretningsmæssige oplysninger, herunder ordrebekræftelser, fakturaer mv. Behandlingshjemlen er Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b. henholdsvis litra. c i forhold til vores lovpligtige behandling.


o Slettes: når kundeforholdet er ophørt, og forældelse er indtrådt.


• Vi behandler virksomhedens cvr.nr. og/eller indehaverens/kontantpersonens navn, adresse og en eller flere af følgende oplysninger: cpr.nr., pasnummer, kørekortnummer eller nummerpladeoplysninger, for at fortage kreditvurdering med henblik på at yde kredit samt for efterfølgende at kunne forfølge et sådant krav. Behandlingshjemlen er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b samt fsva. kravsforfølgelse artikel 9, stk. 2, litra f.


o Slettes: når der ikke længere er et kundeforhold med kreditfacilitet tilknyttet.


4.2.3 Markedsføring m.v.

• Vi behandler almindelige personoplysninger, som dit navn, jobfunktion samt kontaktoplysninger, herunder f.eks. navn på den virksomhed som du arbejder for, cvr.nr., adresse, e-mail, telefonnummer og device identifiers samt oplysninger om måden hvorpå du har anvendt vores hjemmeside og/eller apps med henblik på at sende dig nyhedsbreve og anden markedsføring pr. e-mail og/eller via andre kanaler, fx sms eller app notifikationer, hvis du har samtykket til dette. Behandlingshjemlen er i så fald Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.


o Slettes 2 år efter sidste anvendelse.


• Vi behandler indkøbshistorik for at foretage markedsundersøgelser om vores kunder, deres interesser og tendenser og kundeadfærd, for at kunne målrette vores markedsføring, samt for at kunne optimere og forbedre vores kundeser-vice. Behandlingshjemlen er i så fald Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.


o Slettes eller anonymiseres senest efter 2 år.


4.2.4 Øvrige formål
Derudover kan vi bruge dine oplysninger til at forhindre eller fastslå ulovlig aktivitet eller beskytte eller håndhæve rettigheder og for at undgå eller imødegå sikkerhedsbrud, samt hvis det i øvrigt er nødvendigt for os for at overholde en juridisk forpligtelse, navnlig:


• for at bistå en offentlig myndighed eller et strafferetligt undersøgelsesorgan;
• for at identificere dig, når du kontakter os under visse juridiske omstændighe-der;
• for at verificere nøjagtigheden af de data, vi opbevarer om dig.


Vi behandler derudover persondata i forbindelse med betalingskrav, videreførelse af reklamationer til vore leverandører og andre retslige skridt. I sådanne tilfælde kan det indebære, at vi opbevarer vi dine oplysninger i længere tid end ovennævnte slettefri-ster.
Behandlingshjemlerne hertil er Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f, henholdsvis art. 6, stk. 1, litra. c.

5. HVEM KAN FÅ ELLER HAVE ADGANG TIL DINE PERSONDATA

5.1 Vore leverandører og serviceudbydere

Vi overlader eventuelt din information til vore tredjeparts serviceudbydere, agenter, underentreprenører og andre organisationer med det formål at yde services til os eller direkte til dig på vore vegne. Sådanne tredjeparter kan omfatte cloud-service-udbydere (f.eks. hosting og e-mail-administration) eller marketingsbureauer, admini-strative services, kreditreferenceagenturer, kundetilfredshedsundersøgelser eller an-dre tredjeparter, der yder services til os og hjælper os med driften af vor forretning og hjemmeside.
Når vi bruger tredjeparts serviceudbydere, overlader vi kun persondata, der er nød-vendige for at de kan yde deres service, og vi har en kontrakt på plads, der kræver, at de opbevarer din information sikkert og fortroligt, og ikke bruge den til andet end i overensstemmelse med vore specifikke instruktioner.


5.2 Tredjeparter, der leverer produkter og services til dig gennem os

Vi arbejder tæt sammen med forskellige tredjeparter for at tilbyde dig en bred vifte af produkter og services, der supplerer dem, vi leverer. Dette kan være projekt- og or-drestyringssystemer, tilbudssystemer samt lignende.
Når du forespørger om eller tilgår et eller flere af disse produkter eller services gen-nem vores hjemmeside eller app. kan vi med dit samtykke overføre personoplysninger til den relevante tredjepart, som kan bruge dine oplysninger, som anført i deres privatlivspolitik eller lignende.


5.3 Andre måder vi eventuelt deler dine persondata

Vi overfører eventuelt dine persondata:

• til tredjepart som led i et salg af nogle eller alle vore forretningsmæssige aktiver til tredjepart eller som led i enhver omstrukturering eller omorganisering af for-retningen;
• hvis du forinden har givet samtykke til videregivelsen;
• for at håndhæve gældende vilkår for brug for at beskytte vore virksomheders rettigheder, privatliv, sikkerhed eller ejendom;
• hvis vi er forpligtet til at oplyse eller dele persondata for at overholde enhver juridisk forpligtelse, eller når denne oplysning er påkrævet i henhold til gældende love, retskendelser eller statslige bestemmelser, at opdage eller rapportere en forbrydelse, at håndhæve eller anvende vilkårene i vore kontrakter eller for at beskytte vore besøgende og kundernes rettigheder, ejendom eller sikkerhed

Vi vil dog altid tage skridt til at sikre, at dine persondata fortsat er beskyttede.


6. HVOR VI OPBEVARER DINE PERSONDATA

6.1 Din information gemmes enten i vore databaser eller i vore serviceudbyderes databaser. Hovedsageligt på grund af den internationale dimension i Gruppen og for at optimere servicekvaliteten, kan den information, du giver os, overføres til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

6.2 I sådanne tilfælde vil vi træffe de nødvendige sikkerheds- og fortrolighedsforanstalt-ninger for at sikre, at dine personlige rettigheder fortsat er beskyttede som beskrevet i denne politik. Disse trin omfatter indførelse af kontraktlige forpligtelser for modtageren af dine persondata eller sikring af, at overførslerne er omfattet af fornødne garantier, der har til formål at sikre en tilstrækkelig beskyttelse. Du kan ved henvendelse få oplyst hvilket overførselsgrundlag overførslen er baseret på, samt oplysning om, hvorledes du kan få adgang til en kopi af dette.


7. HVORDAN MED DINE RETTIGHEDER

7.1 Med forbehold for gældende lov og visse undtagelser, begrænsninger eller omstæn-digheder, kan du have ret:
7.1.1 Til at få adgang til dine persondata;
7.1.2 Til at korrigere, ændre og opdatere dine persondata;
7.1.3 Til at slette dine persondata eller begrænse behandlingen af disse;
7.1.4 Til at trække dit samtykke tilbage;
7.1.5 Til at gøre indsigelse mod vor brug af dine persondata til automatiserede beslutninger truffet om dig;
7.1.6 Til at bede os om at overføre dine persondata i en struktureret datafil til dig eller til en anden serviceudbyder, hvis det er teknisk muligt (dataportalitet);
7.2 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata, herunder kan du også gøre indsigelse mod vores behandling af dine data til markedsføringsfor-mål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. Du har også ret til at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K, Danmark, https://www.datatilsynet.dk/.
7.3 Disse rettigheder kan udøves ved skriftlig forespørgsel sendt til persondata@sgdd.dk eller i øvrigt som anført under pkt. 10.2. Der vil blive svaret inden for rimelig tid og i overensstemmelse med gældende regler.


8. HVORDAN VI SØRGER FOR SIKKERHED OG FORTROLIGHED HVAD ANGÅR DINE DATA

8.1 Vort mål er at holde dine data så sikre som muligt til enhver tid. Når vi har modtaget dine persondata, opretholder vi rimelige og passende, tekniske og organisatoriske foranstaltninger og har kontroller for at forhindre hændelig eller ulovlig destruktion, tab, ændring eller uautoriseret adgang.

8.2 Alle medarbejdere og andre, der får adgang til dine persondata, er underlagt fortrolig-hed.


9. COOKIES

9.1 Som så mange andre hjemmesider bruger vore hjemmesider cookies (herunder Google Analytics-cookies) for at få et overblik over mængderne og vanerne hos vore besøgende på vore hjemmesider. Vi henviser til vores cookiepolitik, som du finder her.


10. KONTAKT OS

10.1 Ret venligst eventuelle spørgsmål om denne politik til vor databeskyttelsesrådgiver ved hjælp af vore kontaktoplysninger nedenfor.

10.2 Hvis du ønsker at kontakte os, skriv venligst til denne e-mailadresse: persondata@sgdd.dk, og ellers via følgende:


Saint-Gobain Distribution Denmark A/S
CVR-nr. 81822514
Park Allé 370
2605 Brøndby
Danmark
Telefon +45 70 30 06 88
www.sgdd.dk