Menu

Du søgte ikke efter noget, skriv en tekst i søgefeltet.

Vi mener at en stærk kultur er med til at gavne vores forretning. Derfor arbejder vi løbende på at fremme en kultur, der højner innovative løsninger og udfordrende projekter så vi fortsat tiltrækker dygtige og passionerede medarbejdere.

Kultur

Kulturen i Saint-Gobain Distribution Denmark er levende og dynamisk – vi er forandringsparate og tør udfordre den måde, vi gør tingene på. Dette udlever vi ved at samarbejde på tværs af faglighederne – vi mener, at det er dén vej igennem at der opstår den bedste synergi. Hver dag motiveres vi igennem vores kunder – som stiller store krav til vores evner til at udvikle vores forretning.

Performance og vinderkultur er en del af vores dna og gør, at vi rykker os som individer og i flok. Vi har en kultur, som værner om den enkeltes behov igennem uddannelse og kurser. Vi ønsker ikke at du står stille – men at du rykker med os.

 

Sammen står vi stærkere

 

Hver dag arbejder vi ihærdigt på at fremme en kultur, der giver os mulighed for at arbejde med udfordrende og spændende projekter, vi mener at det er dén vej igennem at vi rykker os. Kulturen holder os fast i historien og grundlæggende idealer. Vi er en del af noget større og en del af en fransk koncern og det er vi stolte af.Diversitet er en stor del af vores dna og udspringer af vores rummelighed og fokus på samhørighed.

Vi ønsker, at alle bliver hørt og lytter til hinanden. Vores diversitet er en stor del af vores internationale gener, hvor respekt for andre er en absolut forudsætning. Respekt for andre skal anvendes i hele koncernen og over hele verden og indebærer en accept af pluralisme og andre kulturer og mennesker af alle afstamninger. Den kommer til udtryk i viljen til at gå i dialog og i ønsket om at forstå hinanden. 

Værdier

Vores kultur udspringer i stor grad af vores værdier, og for Saint-Gobain Distribution Denmark bruger vi værdierne som pejlemærker for hvordan vi driver forretning. Værdierne har betydning for vores kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere, investorer og samfundet.