Menu

Du søgte ikke efter noget, skriv en tekst i søgefeltet.

Vores medarbejdere handler dagligt på vegne af Saint-Gobain. For at vores medarbejdere kan gøre dette optimalt, er det nødvendigt, at de har et godt arbejdsmiljø med gode kolleger og rummelighed i hverdagen.

Hvor langt er vi?

Saint-Gobain Distribution Denmark skal være en attraktiv arbejdsplads. Resultatet af en attraktiv arbejdsplads er tilfredse medarbejdere der trives, større effektivitet, lavere personaleomsætning og mindre sygefravær. Et væsentligt element i den attraktive arbejdsplads er at undgå negative faktorer, der modvirker arbejdsglæden. Derfor har vi stor fokus på sundhed samt trivsel, og arbejder målrettet efter strategien om en god arbejdsplads.

Alle medarbejdere tilbydes en sundhedssikring, der dækker når behovet er størst

Sundhedssikring

Med sundhedssikringen behøver du ikke bekymre dig om, hvad der skal ske, hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke. Du er sikret hurtig adgang til privathospital og andre behandlere, og du kan som noget helt særligt selv bestemme, hvor du vil behandles - også hvis du vil opereres i udlandet. Dækker op til 1,5 mio. kr. om året. Mulighed for at tilkøbe sundhedssikring til din ægtefælle.  

Sundhed

Vi mener at der er sammenhæng mellem sund kost og det du som ansat kan præstere. Den sunde kost skal gerne kombineres med fysisk aktivitet, hvorfor vi hvert år bestræber os på at skabe et miljø, der fremmer sundheden. Vores medarbejdere og ledere har derfor mulighed for at motionere i virksomhedens træningsfaciliteter.

Psykisk arbejdsmiljø

Som en vigtig del af sundhed har vi stor fokus på trivsel og arbejdsglæde blandt vores medarbejdere og ledere. Vi mener, at et godt psykisk arbejdsmiljø er med til at øge vores medarbejderes engagement og dermed performance. Derfor har vi hvert år fokus på at skabe rammer, der gør det muligt for den enkelte medarbejder og leder at udfolde sig igennem åben dialog.

I forlængelse af vores forebyggende indsats mod stress og dårligt arbejdsmiljø tilbydes alle medarbejdere og ledere en direkte hotline, som er klar med individuel rådgivning. En rådgivning som varetages af erhvervspsykologer med flere års erfaring med rådgivning og behandling indenfor psykisk arbejdsmiljø.