Menu

Du søgte ikke efter noget, skriv en tekst i søgefeltet.

Hver dag arbejder vi målrettet på at højne sikkerheden på arbejdspladsen. Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er respekt for mennesker og arbejdsmiljø på alle niveauer af forretningen.

Hvor langt er vi?

For Saint-Gobain Distribution Denmark er sikkerhed lig med tryghed. Vi ønsker at skabe et arbejdsmiljø, hvor den enkelte føler sig tryg. Derfor mener vi også, at vi har et stort ansvar for at få oparbejdet en kultur, hvor der er fokus på at hjælpe hinanden. Alle ledere i Saint-Gobain Distribution Denmark er derfor uddannet i at gennemføre sikkerhedsbesøg hos den enkelte medarbejder. Dette sker via Saint-Gobains eget interne værktøj, hvor der er fokus på praktiske observationer igennem en positiv dialog.

Vores mål er 0 arbejdsulykker 

Vores målsætning

Vores målsætning er, at alle medarbejdere med fysisk arbejde skal have mindst et sikkerhedsbesøg per år. Vi bestræber os hvert år på nul arbejdsulykker – et mål, som vi er tæt på at nå.

Desuden bestræber vi os på at registrere flere nær-ved-hændelser end hidtil. Det er vores opfattelse, at der er meget læring at hente fra disse hændelser, og dem ønsker vi at blive klogere af. 

Hvert 2. år gennemfører vi ArbejdsPladsVurderinger (APV), som omhandler en gennemgang af virksomhedens fysiske indretning med fokus på den enkeltes arbejdsplads. Samtidig tages der stilling til arbejdspladsens eventuelle indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø – vi ønsker konstant at forbedre vores forhold.

I 2015 blev der gennemført 760 sikkerhedsbesøg og registreret 805 nærved ulykker

Arbejdsmiljøpolitik

Arbejdsmiljøpolitikken i Saint-Gobain Distribution Denmark sikrer, at vi til stadighed kan udvikle os og være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er respekt for mennesker og arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøorganisationen, som er repræsenteret ved både medarbejdere og ledere, arbejder kontinuerligt på at sikre medarbejdere et sundt og sikkert arbejdsmiljø gennem en forebyggende arbejdsmiljøindsats – en indsats, vi vægter højt!

     
 


Safety Diamond

I 2013 vandt vores centrallager i Randers den prestigefyldte pris Safety Diamond, der gives af Saint-Gobains topledelse. Prisen, som er svær at opnå, er en anerkendelse af at centrallageret i Randers har styrket sikkerhedsniveauet på arbejdspladsen. De flotte resultater er sidenhen opretholdt og prisen er stadig en del af lageret i Randers.