Menu

Du søgte ikke efter noget, skriv en tekst i søgefeltet.

Ansvar og miljø går hånd i hånd og hos os tænker vi bæredygtighed ind i alle led af forretningen. Vores fokus på begrænsning af CO2 udslip er stor og vi har vundet mange fordele ved at begrænse forbruget af vores ressourcer.

Hvor langt er vi?

Vi har fokus på at minimere vores energiforbrug. Dette gør vi ved, at vi på centrale lokationer måler, hvordan vores energi og vandforbrug udvikler sig time for time. Denne måling er nøjagtig og er derfor meget vigtig, når der testes forskellige løsninger samt træffes beslutninger om energiinvesteringer og procesændringer. Som en del af processen energirigtigt.

CO2-neutral

I både Horsens og Næstved kan vores kunder finde inspiration til bæredygtige løsninger. Brødrene Dahls Klimacentre er både for den professionelle installatør og for den private kunde. Vi har samlet ekspertisen inden for vedvarende energi, og har specialiseret os inden for biokedler, forskellige typer af varmepumper, solvarme, og ventilation såvel til villa- og erhvervssegmentet som til det offentlige segment.

Alle Saint-Gobain Distribution Denmarks nybyggerier har et lavt energiforbrug. Dette sikres ved brug af blandt andet varmepumper, jordvarmeanlæg og solceller. Vores Brødrene Dahl butik i Middelfart er CO2-neutral, og producerer til tider mere el og varme end den forbruger igennem sine 2 km jordvarmeslanger og sine 333 m2 solceller. Desuden arbejder vi fokuseret på at øge dokumentation og sporbarhed af bæredygtighed hos vores leverandører.

 

     
 


Nordic Built

Saint-Gobain i de nordiske og baltiske lande har underskrevet Nordic Built Charteret, som understreger virksomhedens fokus på bæredygtighed.

Nordic Built er et initiativ fra Nordisk Ministerråd om at fremskynde udviklingen af bæredygtige byggekoncepter i de nordiske lande, der sikrer at de ti principper i charteret harmonerer godt med Saint-Gobains vision for det bæredygtige byggeri.

 
     

United Nations

Saint-Gobain tilsluttede sig FN Global Compact i 2003 ved at bekræfte sit engagement og sociale ansvar i overensstemmelse med principperne for adfærd og handling.

Global Compact er et internationalt initiativ, der involverer mere end 2000 virksomheder, NGO'er og civilsamfundsorganisationer omkring ti universelle principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og bekæmpelse af korruption.

Ved brug af dette internationale netværk, er målet i fællesskab at bidrage til udviklingen af en bæredygtig økonomi.

Vores flåde på ca. 350 trucks består af 76 procent el-trucks, 6 procent gas-trucks og 18 procent diesel-trucks.