Menu

Du søgte ikke efter noget, skriv en tekst i søgefeltet.

Hos SGDD tager vi ansvar for en stabil forretningsetisk udvikling. Det betyder at vi bestræber os på at behandle medarbejdere, kunder, leverandører og samfund med respekt og hensyn.

Det eksterne årsregnskab for SGDD for 2019 er nu offentliggjort.

 2019 blev et flot år med frasalg af Optimera-kæden og solid vækst i den øvrige forretning 

SGDD opnåede i året en vækst i omsætningen på over 6% (korrigeret for den frasolgte enhed Optimera).

Resultat af primær drift er for 2019 påvirket af et tab på salget af Optimera, omkostninger til restrukturering af de fortsættende aktiviteter og en gevinst ved salg af ejendom. Korrigeret for disse engangseffekter samt den ophørte aktivitet Optimera, har de fortsættende aktiviteter realiseret en markant resultatfremgang på ca. 40%, som primært er drevet af væksten i omsætningen og dermed overgår forventningerne.

Grundet usikkerheden omkring COVID-19 er det på nuværende tidspunkt svært at angive specifikke forventninger til de økonomiske resultater for 2020. På tidspunktet for offentliggørelsen af årsregnskabet har SGDD dog endnu ikke oplevet negativ påvirkning på aktiviteterne som konsekvens af COVID-19.

 

CSR rapport 2020 | Download

CSR rapport 2019 | Download 

CSR rapport 2018 | Download 

CSR rapport 2017 | Download

CSR rapport 2016 | Download

CSR rapport 2015 | Download

CSR rapport 2014 | Download

I vores rapportering om samfundsansvar har vi gjort rede for resultaterne af vores arbejde med vores forpligtelser til ansvarlig virksomhedsdrift. Denne rapport indeholder endvidere beskrivelser af vores politikker og handlinger samt mål for en positiv indflydelse på samfundet. 

Redegørelsen er en del af ledelsesberetningen i årsrapporten for Saint-Gobain Distribution Denmark A/S. Læs de seneste rapporter her på siden.