Menu

Du søgte ikke efter noget, skriv en tekst i søgefeltet.

Hos SGDD tager vi ansvar for en stabil forretningsetisk udvikling. Det betyder at vi bestræber os på at behandle medarbejdere, kunder, leverandører og samfund med respekt og hensyn.

Det eksterne årsregnskab for SGDD for 2017 er nu offentliggjort.

2017 blev et udfordrende år som konsekvens af en udefra kommende påvirkning.

SGDD blev i sommeren 2017 ramt af et cyberattack, som har haft en markant negativ indflydelse på både omsætningen og EBIT på grund af selskabet høje niveau af digitalisering.

SGDD opnåede en vækst i omsætningen på over 2%, når der korrigeres for effekten af cyberattacket. Omsætningsvæksten er dog i den nedre del af forventningerne.

Cyberattacket og omkostninger til omstrukturering i Optimera kæden, som dækker organisationstilpasninger og fraflytningsomkostninger har påvirket EBIT negativt, men reguleret for disse engangseffekter har SGDD leveret et resultat på niveau med sidste år. Dette lever dog ikke på til forventninger til 2017.

I 2018 forventes en omsætningsvækst i størrelsen 2-3 % og et resultat før skat i niveauet 80-85 mio. kr.

 

CSR rapport 2017 | Download

CSR rapport 2016 | Download

CSR rapport 2015 | Download

CSR rapport 2014 | Download

I vores rapportering om samfundsansvar har vi gjort rede for resultaterne af vores arbejde med vores forpligtelser til ansvarlig virksomhedsdrift. Denne rapport indeholder endvidere beskrivelser af vores politikker og handlinger samt mål for en positiv indflydelse på samfundet. 

Redegørelsen er en del af ledelsesberetningen i årsrapporten for Saint-Gobain Distribution Denmark A/S. Læs de seneste rapporter her på siden.